Beelden in Brons, Binnen & Buiten Beelden

Antoinette Wolthuis, geboren te Haren, begon al op jonge leeftijd haar creativiteit te ontwikkelen. Op 10-jarige leeftijd volgde ze handvaardigheidlessen bij de Groningse beeldhouwer G. Piek. Ze leerde daar met diverse materialen, zoals steen, gips, hout en klei te werken. Tijdens haar verblijf in Zweden legde ze zich toe op het maken van modellen in klei en exposeerde ze op vele plaatsen met haar werk. Terug in Nederland volgde ze lessen in model en portret tekenen, en het maken van bronzen beelden bij Charles Henri.

In haar werk staat de vrouw centraal. Zowel de slanke als de volle vrouwen spreken tot de verbeelding. Humor speelt hierin een grote rol. Antoinette exposeert haar werk regelmatig in binnen- en buitenland.